สูตรเลขวิ่งประจำวันสูตรเลขวิ่งประจำวันนี้ ถือหลักเกณฑ์เอาวันทั้ง 7 ในรอบสัปดาห์ ซึ่งเป็นวันออกสลาก ซึ่งอาจตรงกับวันที่ 1-16 หรือ 31 ของเดือนธันวาคม ก็ตามแต่ ให้ถือเอากำลังหรืออิทธิพลของวันทั้ง 7 ในสัปดาห์เป็นหลักสำคัญไว้ก่อน คือ
ถ้าสลากออกวัน
งวดนั้นจะมีเลขวิ่ง
อาทิตย์
1 - 8 - 4
จันทร์
9 - 3 - 7
อังคาร
3 - 0 - 5
พุธ
2 - 8 - 4
พฤหัสบดี
1 - 4 - 7
ศุกร์
6 - 3 - 5
เสาร์
1 - 5 - 8

สูตรถือเอากำลังหรืออิทธิพลของวันทั้ง 7 ในสัปดาห์นี้ ยังมีอีกวิธีหนึ่ง โดยอาศัยกำลังวันเช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้ต้องประกอบกับวันที่ออกสลากเป็นหลักสัมพันธ์อยู่ด้วย เรียกว่าต้องดูวันที่ออกว่า เป็นวันที่ 1 หรือ 16 แล้วไปตรงกับวันอะไร ทั้ง 7 วัน ในสัปดาห์

หมายเหตุ**
- ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล