สูตรเลขบน : เลขบังคับสูตรนี้ใช้วิธีการเอาเลขท้ายของหลักหน่วยของรางวัลที่1 มาใช้ การดูสูตรสำเร็จมีวิธีการดังนี้

เลขท้ายหลักหน่วยออก
งวดต่อไปจะมีเลข
1
2-6-7-8-1
2
2-3-7-8-9
3
4-5-8-9-0
4
5-9-0-1-4
5
6-0-1-2-5
6
6-7-1-2-3
7
7-9-2-3-5
8
8-0-1-3-4
9
9-1-3-4-5
0
0-1-4-5-7


 หมายเหตุ**
- ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล