สูตรเลขเด่นประจำวันสูตรเลขเด่นประจำวัน เป็นสูตรของการเทียบเคียงกำลังของวัน กับวันที่จะทำการออกสลากเพื่อหาเลขโชคงวดต่อไป หรืองวดหน้า ขอให้ท่านดูตามแผนเลขว่าจะออกวันอะไร ตรงกับวันที่เท่าไรของงวดที่จะออก ดังนี้
วัน
วันที่ 1
วันที่ 16
อาทิตย์
5 - 7 - 4
6 - 4 - 5
จันทร์
4 - 7 - 9
4 - 9 - 3
อังคาร
7 - 3 - 4
6 -1 - 3
พุธ
5 - 9 - 4
6 - 4 - 2
พฤหัสบดี
3 - 5 - 8
8 - 2 - 4
ศุกร์
5 - 4 - 8
6 - 3 - 4
เสาร์
4 - 7 - 8
1 - 5 - 7

หมายความว่า วันที่ออกสลากในงวดวันที่ 1 ถ้าไปตรงกับวันอาทิตย์หรือวันอะไรก็ตาม ให้ถือเลขทั้ง 3 ตัวเป็นตัว "เลขเด่น" ซึ่งอาจจะมีทั้ง 3 ตัว (เลขท้ายของรางวัลที่ 1 ) หรือ 2 ตัว 1 ตัว ของเลขท้าย 2 ตัวข้างล่าง หรือรางวัลที่ 1 ข้างบนก็ได้

หมายเหตุ**
- ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล