สูตรเลขดาวจรสูตรนี้ถือเอาวันที่ออกสลากเป็นเกณฑ์หรือเป็นหลักในการคำนวณ แต่เป็นที่ทดลองและพิสูจน์ดูแล้วเห็นว่ามีส่วนใกล้เคียงกับความจริงอยู่มาก โดยใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเสี่ยงหาเลขท้ายของรางวัลที่ 1 หรือเลขท้าย 2 ตัวล่างก็ได้ จงใช้เป็นหลักง่ายๆ ในการคำนวณแบบสำเร็จรูป ซึ่งไม่ต้องอาศัยเลขที่ออกมาแล้วในงวดก่อนๆมาใช้แทนการคำนวณ มีวิธีการดังนี้

ถ้าสลากออกวันที่
เลขดาวจร
1
3 - 1 - 4 - 8
16
9 - 3 - 5 - 6

มายเหตุ**
- ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล