สูตรเลขโสฬสประจำวันสูตรเลขโสฬสนี้ มีความแม่นยำพอสมควร วิธีหาสูตรทองเลขชนิดนี้ ท่านเพียงต้องรู้ว่าวันที่ออกสลากตรงกับวันอะไรแล้ว ก็ให้ท่านดูตามแผนเลข ล็อคเลขโสฬส ตามวัน วิธีการมีดังนี้

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
เลขตัวเก็ง
01
16
72
24
25
34
44
46
47
55
57
58
64
65
68
85
91
95
เลขตัวเก็ง
06
07
09
13
14
23
44
46
47
60
62
63
64
73
90
93
94
98
เลขตัวเก็ง
13
14
22
34
36
38
51
54
56
57
58
63
64
65
73
เลขตัวเก็ง
13
14
17
22
23
25
32
33
34
35
37
38
42
44
47
51
53
58
เลขตัวกัน
04 08 09
15 18 48
54 59 75
81 87 89
เลขตัวกัน
04
19
30
40
76
80
83
87
89
91
95
97
เลขตัวกัน
08
18
19
21
25
61
62
66
71
85
88
89
92
96
เลขตัวกัน
04
06
08
09
19
48
59
88
89
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
เลขตัวเก็ง
05
06
13
16
21
25
35
50
56
58
60
63
64
66
68
73
88
85
เลขตัวเก็ง
14
17
24
44
46
47
51
56
57
64
65
68
75
85
88
91
94
95
เลขตัวเก็ง
07
14
16
35
55
57
62
63
66
68
75
83
98
90
93
เลขตัวกัน
04
08
18
19
21
52
54
74
80
เลขตัวกัน
08
18
19
54
78
74
80
87
89
เลขตัวกัน
18
30
40
48
61
72
76
80
82

หมายเหตุ**
- ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล